Podmienky posielania newslettera

Súhlas so zasielaním newslettera:

Označením políčka ,,odoberať newsletter‘‘ udeľujete spoločnosti Vizartt s. r. o., so sídlom Bajkalská 45G, Bratislava, mestská časť Ružinov, 821 05, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom Bratislava III., oddiel: Sro, vložka č. 158205/B, IČO: 54332869, DIČ: 2121642556 (ďalej len ,,Vizartt‘‘) súhlas so zasielaním newslettera na vami poskytnutú e-mailovú adresu.

 

Zaškrtnutím políčka, ktorým osoba prejavila súhlas so zasielaním newslettera uvedením svojho mena, e-mailovej adresy a telefónneho kontaktu súhlasí so spracúvaním osobných údajov a s ich použitím na účely newslettera.

 

Newsletter obsahuje prehľad o všetkých aktuálnych informáciách, novinkách a činnosti spoločnosti Vizartt, napríklad v oblasti ich nových ponúkaných služieb.

Doba platnosti Vami udeleného súhlasu sú 3 roky.

 

Chceme Vás informovať, že súhlas so zasielaním nášho newslettera nie ste v žiadnom prípade povinný udeliť

 

Chceme Vás však zároveň informovať, že Vaše poskytnuté údaje nebudú žiadnym spôsobom poskytované žiadnym tretím stranám alebo osobám.

 

Súhlas, ktorý ste udelili spoločnosti Vizartt môžete kedykoľvek odvolať a tým zastaviť jeho zasielanie.

Odvolať súhlas môžete prostredníctvom zaslaním e-mailovej komunikácie e-mail na a.oklestek@va-agency.sk so žiadosťou o zrušenie jeho zasielania.

V prípade odvolania Vášho súhlasu, všetky poskytnuté osobné údaje ktoré ste nám poskytli v súvislosti so zasielaním newslettera budú bez zbytočného odkladu vymazané.

Máte právo žiadať o prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu, právo žiadať o vymazanie alebo obmedzenie spracúvania týchto osobných údajov, právo namietať ich spracúvanie, právo na ich prenesenie, a tiež právo podať návrh na začatie konania na Úrade pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Ochranu svojich práv môžete teda realizovať aj prostredníctvom sťažnosti adresovanej Úradu pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

V prípade odvolania súhlasu so zasielaním newslettera však nie sú dotknuté iné súhlasy, ktoré ste spoločnosti Vizartt udelili.

Tento oznam nadobúda účinnosť dňa 01.02.2024 a môže byť kedykoľvek aktualizovaný.

Máte nápad alebo sen?