Zásady ochrany osobných údajov

Zásady používania súborov cookie a spracúvania osobných údajov

(platné od 27. 02. 2024)

 

Úvod:

Prevádzkovateľom je spoločnosť Vizartt s. r. o., so sídlom Bajkalská 45G, Bratislava, mestská časť Ružinov, 821 05, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom Bratislava III., oddiel: Sro, vložka č. 158205/B, IČO: 54332869, DIČ: 2121642556 (ďalej len „Vizartt“ alebo „prevádzkovateľ“).

Súbory cookie používame na správne fungovanie našej stránky, prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a na analýzu návštevnosti. Informácie o používaní našej stránky tiež zdieľame s našimi sociálnymi médiami, reklamnými a analytickými partnermi.

Naša webová stránka, www.vizartagency.sk (ďalej len „webová stránka“) používa súbory cookie a ďalšie súvisiace technológie (všetky technológie sa kvôli pohodliu označujú ako „súbory cookie“). V nižšie uvedených riadkoch vás informujeme o používaní súborov cookie na našich webových stránkach a tiež tým, čo súbory cookie sú.

V záujme ochrany Vašich osobných údajov Vám týmto poskytujeme aj podrobné informácie o tom, akým spôsobom zhromažďujeme a spracúvame osobné údaje v podmienkach našej spoločnosti a o tom, aké práva ako dotknuté osoby máte. Tým si zároveň v zmysle čl. 13 a 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov voči Vám plníme informačnú povinnosť

Vaše súkromie:

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. Môžete si vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy rôznych kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť.

zaškrtnutím možnosti „Súhlasím“, ktorá nasleduje za upozornením v dolnej časti webu, udeľujete súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom zbierania údajov o správaní návštevníkov na našom webe na dobu, ktorá je uvedená ďalej v jednotlivých cookies. Súhlas je možné vziať kedykoľvek späť, a to pomocou zmeny nastavenia príslušného internetového prehliadača.

Čo cookies vlastne sú?

Cookie je jednoduchý súbor, ktorý je odoslaný spolu so stránkami tohto webu a uložený vašim prehliadačom na pevnom disku vášho počítača alebo iného zariadenia. Informácie v nich uložené môžu byť vrátené na naše servery alebo na servery príslušných tretích strán počas nasledujúcej návštevy. Cookies slúžia na technické zabezpečenie riadnej funkcionality webovej stránky. Bez týchto cookies by nebolo možné zabezpečiť základné funkcie webovej stránky ako napríklad navigácia stránky

Potrebné súbory cookies:

Súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom:

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Súbory cookie súvisiace s funkčnosťou:

Tieto súbory cookie zabezpečujú lepšiu funkčnosť a prispôsobenie obsahu, ako sú napr. videá. Môžeme ich nastaviť my alebo externí poskytovatelia, ktorých služby sme pridali na naše stránky. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, niektoré alebo všetky funkcie nemusia fungovať správne.

Štatistické cookies:

Štatistické súbory cookie používame na optimalizáciu zážitku z webových stránok pre našich používateľov. Vďaka týmto štatistickým súborom cookie získavame prehľad o používaní našich webových stránok. Žiadame vás o povolenie umiestňovať štatistické súbory cookie.

Marketingové cookies:

Marketingové/sledovacie súbory cookie sú súbory cookie alebo akákoľvek iná forma miestneho úložiska, ktoré sa používajú na vytváranie profilov používateľov na zobrazenie

reklamy alebo na sledovanie používateľa na tomto webe alebo na niekoľkých webových stránkach na podobné marketingové účely.

Spracúvanie osobných údajov:

Našu internetovú stránku môžete navštíviť bez toho, aby ste nám poskytli informácie o Vašej totožnosti, respektíve bez toho, aby ste o sebe prezrádzali akékoľvek informácie. Naše internetové servery zhromažďujú IP adresy z IT dôvodov, ktoré vám umožňujú pripojiť sa na našu internetovú platformu a poskytnúť Vám naše služby.

V prípade, ak sa na nás obrátite s otázkou, či dopytom na naše ponúkané služby, pri dobrovoľnom vyplnení Vašich osobných údajov, ich spracúvame. Dovoľujeme si Vás zároveň upozorniť, že bez ich poskytnutia nie je možné vybaviť Vašu žiadosť. Dobrovoľne nám poskytnete osobné údaje tam, kde Vás žiadame o udelenie súhlasu, napr.

pri zasielaní newslettera alebo vypĺňaní kontaktného formulára, v rozsahu tam uvedenom.

Konkrétne údaje, ktoré od Vás žiadame:

- Emailová adresa
- Meno
- Priezvisko
- Telefónne číslo
- Adresa

Pri týchto poskytnutých údajoch ide o kontaktný formulár a osobné údaje uvedené v kontaktnom formulári sú spracovávané za účelom spätného kontaktovania a

odpovede na Vašu žiadosť. Doba uchovávania takýchto osobných údajov z formulára je 10 mesiacov.

Právo na výmaz:

Máte právo požiadať o vymazanie osobných údajov, ktoré o vás spracúvame, a to v týchto prípadoch:

- údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý boli získané alebo spracúvané

- odvolali ste svoj súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, a na spracúvanie neexistuje žiadny ďalší právny základ

- osobné údaje sú spracúvané nezákonne;

- osobné údaje je potrebné vymazať, aby bol zachovaný súlad so zákonnou povinnosťou, ktorá sa na nás vzťahuje;

- boli zhromaždené osobné údaje dieťaťa (osoby mladšej ako 16 rokov), za ktoré nesiete zodpovednosť ako zákonný zástupca týkajúcu sa používania IT služieb, napr. sociálnych médií.

V prípade, ak nám v tom bránia určité zákonné povinnosti, Vašej žiadosti o výmaz nemusíme v každom prípade vyhovieť.

Právo na opravu:

Kedykoľvek máte právo požiadať o opravu svojich osobných údajov, ak sú nesprávne. V rámci uvedeného účelu máte takisto právo na doplnenie akýchkoľvek neúplných osobných údajov.

Právo namietať:

Taktiež kedykoľvek máte právo namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka. Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka.

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov:

Máte právo požiadať, aby bolo spracúvanie vašich osobných údajov do určitej miery obmedzené a to, ak namietate správnosť vašich osobných údajov (počas obdobia, počas ktorého máme možnosť overiť správnosť osobných údajov).

Sťažnosti:

Máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (Office for Personal Data Protection of the Slovak Republic), www.dataprotection.gov.sk.

Zmeny zásad spracúvania osobných údajov:

Všetky vyššie spomenuté zásady môžu byť priebežne aktualizované, o čom Vás budeme informovať na internetovej stránke našej spoločnosti Vizartt.

V Trnave dňa 27.02.2024