JOMA SLOVAKIA

Spoluprácu s JOMA SLOVAKIA sme začali v auguste 2023 so zámerom zvýšiť počet leadov a posilniť povedomie značky. Stratégia spočívala v dôkladnej analýze trhu s cieľom identifikovať najefektívnejšie spôsoby, ako osloviť potenciálnych zákazníkov, ktorí hľadajú riešenia pre odvoz a vývoz betónu.

Nahliadnite do sveta stavebníctva s JOMA SLOVAKIA

PROCES

Na základe našej analýzy sme vytvorili výkonnostnú stratégiu zameranú na platformu Google, ktorá sa ukázala ako najúspešnejšia pre dosiahnutie cieľovej skupiny. Zamerali sme sa na optimalizáciu PPC kampaní pre služby vývozu a dovozu betónu, pričom sme venovali veľkú pozornosť relevantným kľúčovým slovám a demografickým údajom cieľového trhu.

REALIZÁCIA

  • PPC kampane: V priebehu prvých šiestich mesiacov spolupráce sa nám podarilo vygenerovať viac ako 30 leadov, čím sme úspešne podporili klienta v dosahovaní jeho cieľov. Kampane sa zameriavali najmä na vývoz a dovoz betónu.
  • Optimalizácia stratégie: Na základe počiatočných výsledkov sme stratégiu optimalizovali a urobili sme úpravy v kampaniach, aby sme ešte efektívnejšie oslovovali cieľovú skupinu.

VÝSLEDKY

  • 30+ Leadov: Počas prvých šiestich mesiacov sa podarilo získať viac ako 30 leadov pre klienta, čím sa výrazne zvýšil počet zákazníkov zaujímajúcich sa o služby spoločnosti JOMA SLOVAKIA.
  • Rozšírenie kampaní: Po zimnom období plánujeme rozšíriť kampane na Googli a spustiť nové reklamné aktivity s cieľom zachovať momentum a ďalej zvyšovať povedomie o značke.

Náš prístup k spolupráci so spoločnosťou JOMA SLOVAKIA ukázal, ako môže efektívna marketingová stratégia založená na analýze trhu priniesť výnimočné výsledky. So správnou stratégiou PPC kampaní sme pripravili klienta na ďalší úspech v oblasti stavebníctva.

Dohodnite si nezáväznú a bezplatnú konzultáciu ešte dnes.

Ďalšie služby, ktoré pomôžu
vašej značke!

Digitálny marketing

Komplexné zastrešenie marketingových aktivít podľa vašich potrieb.

Produkcia

Profesionálne produkčné, animačné a fotografické služby.

Web development

Promptné riešenia navrhnuté pre váš typ biznisu.

Grafický dizajn

Tvorba loga, brand manuálu, reklamných materiálov, UX/UI webového dizajnu a kompletnej vizuálnej identity.

Sociálne siete

Vybudujte s nami silnú online prítomnosť a kreatívny obsah na sociálnych sieťach.

Kreatíva

Ideamaking, copywriting, tvorba kreatívnej stratégie s výsledkami.