Grafický dizajn

Tvorba loga, brand manuálu, reklamných materiálov, UX/UI webového dizajnu a kompletnej vizuálnej identity.

Teší nás, toto je Vizart!

Grafický dizajn je kreatívny proces, ktorý sa zameriava na vizuálne komunikovanie správ, nápadov alebo konceptov.  

Mám záujem

Proces tvorby grafického dizajnu

Proces tvorby grafického dizajnu

Zhromažďovanie informácií 

Na začiatku procesu je dôležité získať čo najviac informácií o cieľoch projektu, cieľovej skupine a očakávaniach klienta. 

Návrh konceptuálnej stratégie 

Na základe získaných informácií a cieľov projektu sa vypracúvajú konceptuálne stratégie, ktoré určujú celkovú víziu a cestu pre dizajn. Tu sa stanovujú ciele dizajnu a určuje sa štýl a tón komunikácie. 

Tvorba náčrtov a skečov 

Návrhári vytvárajú náčrty a skice, ktoré vizualizujú možné riešenia dizajnu. Tieto náčrty sa používajú na experimentovanie s rôznymi konceptmi a na získanie spätných väzieb od klienta. 

Vytváranie grafického dizajnu
Po schválení konceptu sa vytvára samotný grafický dizajn. To zahŕňa prácu s farbami, typografiou, obrazmi a inými grafickými prvky na vytvorenie esteticky príjemného a funkčného vizuálneho riešenia. 

Spätná väzba a revízia 

Po dokončení grafického dizajnu klient poskytuje spätnú väzbu a môžu sa vykonať potrebné úpravy a zmeny podľa jeho požiadaviek. 

Dokončenie a dodanie 

Po schválení konečného dizajnu sa vykonávajú posledné úpravy a optimalizácie. Grafický dizajn je potom dodaný vo vhodných formátoch pre použitie na webových stránkach, tlačovinách alebo iných médiách. 

Typy grafického dizajnu, ktoré ponúkame:

  • Branding a tvorba vizuálnej identity: Tento typ dizajnu sa zameriava na vytváranie vizuálnej identity pre značky, vrátane loga, farebných schém, typografie a iných grafických prvkov. 
  • Marketingový dizajn: Marketingový dizajn sa používa na vytváranie reklám, brožúr, letákov, plagátov a iných materiálov s cieľom propagácie produktov alebo služieb. 
  • Obalový dizajn: Tento typ dizajnu sa zameriava na tvorbu atraktívnych a funkčných obalov pre výrobky s cieľom prilákať pozornosť zákazníkov a podporiť predaj. 
  • Webový dizajn: Zahŕňa tvorbu webových stránok a ich vizuálnu prezentáciu, vrátane rozloženia, farieb, grafiky a navigácie. 
  • Editoriálny dizajn: Editoriálny dizajn sa zaoberá vytváraním rozložení pre tlačené publikácie, ako sú knihy, časopisy, noviny a katalógy. 

 

Tvorba animácií v grafickom dizajne 

Animácie sú kľúčovým prvkom grafického dizajnu, ktoré oživujú grafiku a komunikujú s publikom dynamickým spôsobom, na rozdiel od statického dizajnu.  

Typy animácie: 

  • 2D animácie: Tento typ animácií vytvára pohyblivé obrazy v dvoch rozmeroch.  
  • 3D animácie: 3D animácie vytvárajú pohyblivé obrazy v troch rozmeroch, čo umožňuje vytvárať komplexné a realistickejšie vizuálne efekty.  
  • Stop-motion animácie: Stop-motion animácie využívajú postupné fotografovanie statických scén, pri ktorom sa objekty postupne posúvajú alebo menia polohu.  
  • Infografické animácie: Infografické animácie kombinujú grafické prvky a animáciu na vizuálne zobrazenie štatistík, údajov a iných informácií.  
  • Reklamné animácie: Reklamné animácie sa používajú na vytváranie animovaných reklám a propagačných videí pre rôzne produkty a služby.  

 

Tvorba animácií vyžaduje kombináciu kreativity a technických zručností.  

Ďalšie služby, ktoré pomôžu
vašej značke!

Digitálny marketing

Komplexné zastrešenie marketingových aktivít podľa vašich potrieb.

Produkcia

Profesionálne produkčné, animačné a fotografické služby.

Web development

Promptné riešenia navrhnuté pre váš typ biznisu.

Sociálne siete

Vybudujte s nami silnú online prítomnosť a kreatívny obsah na sociálnych sieťach.

Kreatíva

Ideamaking, copywriting, tvorba kreatívnej stratégie s výsledkami.