Produkcia

Profesionálne produkčné, animačné a fotografické služby.

Teší nás, toto je Vizart!

Produkcia fotografií a videí zahŕňa vytváranie statických obrázkov a dynamických záznamov, ktoré komunikujú vizuálne príbehy alebo estetiku. Tento proces je kľúčový pre efektívnu vizuálnu komunikáciu v digitálnom marketingu. 

Mám záujem

Ako postupujeme pri produkcii?

Ako postupujeme pri produkcii?

Plánovanie a Konceptualizácia: 

 • Stanovenie cieľov a príbehu kampane. 
 • Výber cieľovej skupiny a lokácií. 
 • Vypracovanie storyboardu a scenára. 

Príprava a Organizácia: 

 • Zabezpečenie techniky, osvetlenia a rekvizít. 
 • Výber a príprava modelov či hercov. 

Samotné Fotografovanie alebo Natáčanie: 

 • Realizácia vizuálneho konceptu a zachytenie podľa kritérií. 

Postprodukcia: 

 • Úpravy snímok alebo videí ako sú farebné korekcie, retuš, efekty, strih, pridanie zvuku a titulkov. 

Distribúcia a Publikácia: 

 • Šírenie hotových materiálov do vybraných médií a zabezpečenie ich dosahu k cieľovej skupine. 

Typy Produkcie:

 • Komerčná produkcia: Zameraná na marketing a reklamu, vytvára obsah pre produktové prezentácie, obaly, katalógy, atď. 
 • Umelecká produkcia: Produkuje snímky a videá s umeleckým zameraním pre výstavy, galérie, a kreatívne projekty. 
 • Reportážna produkcia: Dokumentuje udalosti a noviny, vhodná pre novinárske pokrytie a dokumentárne filmy. 
 • Portrétna produkcia: Špecializuje sa na portréty s dôrazom na vyjadrenie osobnosti a charakteristík subjektov. 

Každý typ produkcie môže byť prispôsobený špecifickým potrebám klienta alebo projektu, často sa kombinujú a prelínajú pre dosiahnutie najlepších výsledkov. 

Ďalšie služby, ktoré pomôžu
vašej značke!

Digitálny marketing

Komplexné zastrešenie marketingových aktivít podľa vašich potrieb.

Web development

Promptné riešenia navrhnuté pre váš typ biznisu.

Grafický dizajn

Tvorba loga, brand manuálu, reklamných materiálov, UX/UI webového dizajnu a kompletnej vizuálnej identity.

Sociálne siete

Vybudujte s nami silnú online prítomnosť a kreatívny obsah na sociálnych sieťach.

Kreatíva

Ideamaking, copywriting, tvorba kreatívnej stratégie s výsledkami.