Penta Hospitals

Pre klienta Penta Hospitals sme navrhli a realizovali tri rozličné vizuálne formáty – krátky film, dokumentárny seriál a inovatívny spot s využitím AI. Tieto projekty boli zamerané na zvýšenie povedomia o značke a ocenenie neoceniteľnej práce zdravotníckeho personálu. Naša spolupráca sa sústredila na prepojenie autenticity, histórie a inovatívnych technológií, aby sme čo najlepšie oslovili a zapojili ich cieľové publikum.

Vstúpte do sveta modernej medicíny s Penta Hospitals

PROCES

  • Krátky film: Bol určený pre konferencie s cieľom motivovať a poďakovať sa pracovníkom Penta Hospitals. Zobrazoval jeden deň protagonistov zo Slovenska, Česka a Poľska, pričom sme autentickosť dosiahli prirodzenými ruchmi a dialógmi spojenými s protagonistami. Film zdôrazňoval kľúčové momenty, ktoré zobrazovali dôležitosť ich práce.
  • Dokumentárny seriál: Pripravili sme formát, ktorý mal poukázať na hodnotu zdravotníckych pracovníkov z rôznych oblastí v rámci Penta Hospitals. V rozhovoroch a archívnych záberoch sme zvýraznili dôležitosť kompetentných ľudí v zdravotníctve. Každý diel sa zameriaval na jednu osobnosť prostredníctvom výpovedí kolegov.
  • Spot formou AI: Pre klienta sme pripravili riešenie, ktoré sa zameriavalo na trend používania umelej inteligencie. Spot zobrazoval “oživenie” historických postáv, ako Hippokrates a Florence Nightingale, ktoré komunikovali Sieň slávy zdravotníckeho personálu v Penta Hospitals.

REALIZÁCIA

Zamerali sme sa na realistické zobrazenie dennej rutiny protagonistov a použili sme prirodzené zvuky a dialógy, aby sme sprítomnili kľúčové momenty.

V dokumentárnom seriály sme natočili rozhovory a zachytili autentické zábery, ktoré zdôraznili hodnotu zdravotníckeho personálu a ich práce. Pomocou umelej inteligencie sme vytvorili spot s cieľom prepojiť históriu a súčasnosť zdravotníckeho povolania.

Realizácia projektov pre Penta Hospitals ukázala význam efektívnej vizuálnej komunikácie v zdravotníckom sektore.

VÝSLEDKY

Realizácia projektov pre Penta Hospitals ukázala význam efektívnej vizuálnej komunikácie v zdravotníckom sektore. S kombináciou tradičných a moderných prvkov sme dosiahli zvýšenie povedomia a uznania práce zdravotníkov, čo malo pozitívny vplyv na celkový imidž nemocnice. Táto prípadová štúdia dokazuje, ako môže cielený a kreatívny prístup posilniť vnímanie značky a motivovať jej zamestnancov.

Dohodnite si nezáväznú a bezplatnú konzultáciu ešte dnes.

Ďalšie služby, ktoré pomôžu
vašej značke!

Digitálny marketing

Komplexné zastrešenie marketingových aktivít podľa vašich potrieb.

Produkcia

Profesionálne produkčné, animačné a fotografické služby.

Web development

Promptné riešenia navrhnuté pre váš typ biznisu.

Grafický dizajn

Tvorba loga, brand manuálu, reklamných materiálov, UX/UI webového dizajnu a kompletnej vizuálnej identity.

Sociálne siete

Vybudujte s nami silnú online prítomnosť a kreatívny obsah na sociálnych sieťach.

Kreatíva

Ideamaking, copywriting, tvorba kreatívnej stratégie s výsledkami.